Fleckvieh - hornlos

Fleckvieh hornlos - Nachkommensgeprüft

Sortierung

Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
MANOLO Pp* MANIGO 129 113 +749 -0,22 -0,02 112 117 119 112 132 117 A2A2
1 1
VOLVO P*S VOLLBLUT Pp 114 111 +419 -0,08 +0,04 106 103 114 96 106 119 A2A2 1
IO Pp* ISARIO PS 110 108 +354 +0,02 -0,05 87 111 96 100 109 118 A1A1 1
WISH PP* WISCHER P*S 110 103 +446 -0,27 -0,07 116 100 109 101 131 109 A2A2
VERSACE PP* VON WELT 98 102 +48 -0,02 +0,05 101 94 116 106 106 117 A1A2 1

Fleckvieh hornlos - genomisch

Sortierung

Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
MYSTERIUM Pp* MANOLO Pp 133 116 +680 -0,09 0,00 112 125 115 115 123 113 A2A2 1 1
MERCEDES Pp* MINOR 131 121 +606 +0,10 +0,06 106 119 104 99 122 126 A2A2
VENEDIG Pp* VOLLTREFFER Pp* 131 119 +987 -0,15 -0,09 119 115 115 108 109 109 A2A2
1
HERANGO Pp* HERMELIN 129 129 +1063 +0,03 -0,03 100 106 121 99 105 126 A1A2 1
WRANGLER Pp* WENDLINGER 129 123 +1044 -0,05 -0,13 103 112 105 82 108 106 A2A2
HUTLAND Pp* HUT AB 127 119 +458 +0,14 +0,09 106 118 107 97 109 128 A1A1
MUNDL PP* MAHANGO Pp 127 119 +762 -0,04 -0,01 117 111 107 109 101 96 A1A2 1
VERISMO PP* VESPASIAN P*S 127 117 +556 +0,03 +0,03 108 120 107 111 112 98 A1A2 1 1
WEEKEND PP* WOOKIE Pp* 127 117 +563 +0,08 -0,02 100 123 101 105 118 115 A1A2
WODOO Pp* WOOKIE Pp* 127 112 +343 -0,04 +0,12 107 124 110 106 112 117 A1A2
MONTUR P*S MANOLO Pp 126 119 +543 +0,08 +0,07 107 111 99 97 114 111 A2A2 1 1
WIND Pp* WABAN 126 121 +834 -0,04 -0,01 99 117 95 105 102 109 A1A2
WEISSDORN Pp* WOBBLER 125 117 +731 -0,07 -0,04 104 115 103 99 111 97 A1A1 1
HORNLOS PP* HONGKONG PP* 124 118 +641 0,00 0,00 111 111 108 110 114 110 A1A2
MAYBACH PP* MAHANGO P 124 111 +673 -0,09 -0,14 116 116 105 111 103 114 A1A2
VALEGRO P*S VOTARY P*S 124 114 +848 -0,21 -0,10 110 113 110 105 110 112 A1A2
VOTIV P*S VOTARY P*S 124 118 +974 -0,18 -0,10 107 109 108 101 108 115 A2A2
HONDA Pp* HOOLIGAN 123 126 +904 +0,05 -0,01 98 100 110 96 115 117 A2A2 1
MAESTRO Pp* MAHANGO P 123 118 +619 +0,08 -0,05 107 111 97 105 113 118 A2A2
1
MASERATI P*S MARTIN 123 117 +961 -0,18 -0,12 102 113 94 98 109 116 A1A2 1
VOTANGO PP* VOTARY P*S 121 112 +598 -0,02 -0,11 109 111 101 110 109 111 A2A2 1
WENDLAND Pp* WENDLINGER 121 120 +567 +0,13 +0,04 98 108 104 90 115 107 A1A2 1
HONGKONG PP* HOFFNUNG 120 112 +269 +0,10 +0,07 111 110 103 93 105 115 A2A2
1
MAHONI Pp* MAHANGO P 120 115 +654 -0,06 -0,04 96 115 118 122 111 118 A1A2
ZEUS Pp* ZEPTER 120 113 +155 +0,25 +0,06 112 110 98 96 106 105 A1A1 1
MATADOR Pp* MAHANGO Pp* 118 118 +772 -0,11 +0,01 102 103 117 100 109 105 A1A2
HERZSOLO Pp* HERZSCHLAG 117 123 +955 -0,04 -0,05 107 94 101 94 98 106 A1A2
VELTINS P*S VERSACE PP 117 111 +262 +0,08 +0,07 109 106 104 94 107 106 A1A2
VODKA PP* VOTARY P*S 117 112 +706 -0,16 -0,08 108 106 105 101 102 107 A2A2 1
WESTEND P*S WESTERN 114 108 +415 -0,07 -0,03 101 104 117 103 98 105 A1A2 1
VOLUMEN Pp* VOLLWERT 113 109 +462 -0,10 -0,02 99 110 97 88 108 108 A2A2 1 1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme

Cookie Einstellungen