Fleckvieh - geprüft

Sortierung

Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
MINOR MINT 132 114 +493 +0,01 +0,03 99 129 93 91 122 109 A2A2 1 1
MANOLO Pp* MANIGO 130 110 +876 -0,33 -0,13 112 120 118 111 134 115 A2A2
1 1
WOBBLER WATNOX 127 112 +814 -0,26 -0,07 107 115 103 110 107 106 A1A2 1 1
HOOD HUTERA 126 116 +665 +0,06 -0,09 122 105 124 105 107 106 A2A2 1
VERMEER REUMUT 126 125 +891 -0,01 +0,05 97 104 105 84 100 116 F5C A1A2
IMERO ISENGARD 124 114 +994 -0,23 -0,17 114 107 100 106 105 104 A2A2
WOB WOBBLER 123 111 +679 -0,17 -0,07 111 112 97 117 99 112 A2A2 1
EPSON EPINAL 121 119 +1075 -0,30 -0,06 83 115 116 85 105 108 A2A2
VERGOLDER REUMUT 121 112 +461 +0,02 -0,02 112 107 100 105 114 106 A1A1
MAHONI Pp* MAHANGO P 118 111 +634 -0,13 -0,07 96 114 123 122 103 116 A1A2 1
MAGIER MANIGO 115 104 +360 -0,13 -0,05 98 115 106 107 120 141 A1A2

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme 

 

Cookie Einstellungen