Fleckvieh - geprüft

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
VIRGINIA VILLEROY 137 123 +945 -0,06 0,00 115 113 108 99 115 115 A1A2
1 1
WUHUDLER WABAN 135 124 +1139 -0,13 -0,05 96 118 105 109 121 111 A1A2
1
JEDERMANN JACK 132 110 +812 -0,18 -0,19 115 122 106 98 108 109 A1A2 1
WOIWODE WOBBLER 132 113 +636 -0,13 -0,01 98 125 105 98 123 115 A1A1 1
BENTLEY BEN 131 123 +1023 -0,06 -0,07 107 111 97 105 103 104 A1A2
ELSANDO ETOSCHA 131 107 +626 -0,30 -0,05 117 125 105 102 104 114 A1A2 1 1
VERISMO PP* VESPASIAN P*S 131 109 +555 -0,12 -0,09 121 118 109 107 113 102 A1A2
WETTINER WABAN 130 115 +709 -0,06 -0,05 95 123 100 113 100 109 A1A1
MINOR MINT 129 110 +204 +0,03 +0,13 100 127 95 98 118 114 A2A2 1 1
ELEVATION ETOSCHA 128 109 +881 -0,36 -0,14 107 124 110 109 110 114 A1A2
MANAUS MIAMI 127 122 +1071 -0,02 -0,16 110 102 100 117 114 100 A1A2
HUTLAND Pp* HUT AB 125 121 +767 +0,07 -0,02 110 102 108 98 98 114 A1A1
MERCEDES Pp* MINOR 124 116 +471 +0,11 +0,02 97 113 107 104 124 130 A2A2 1
VIENNA VIGOR 123 111 +497 -0,06 -0,01 107 115 102 112 113 107 A2A2 1
WRANGLER Pp* WENDLINGER 123 116 +866 -0,01 -0,19 102 109 102 77 110 103 A2A2
MANOLO Pp* MANIGO 122 106 +638 -0,31 -0,07 113 113 115 111 133 110 A2A2
1 1
VARWEST VARTA 122 119 +882 -0,14 -0,01 114 99 95 103 102 104 A1A2
ELEXIS ELEVATION 121 112 +785 -0,13 -0,16 112 107 107 103 108 117 A1A2
HOTRAVE HOOD 121 108 +439 -0,02 -0,09 108 115 102 97 103 119 A2A2
ENERGIE EVERLAST 120 118 +745 +0,01 -0,06 106 103 95 105 110 104 A2A2 1
ELSTAR ETOSCHA 119 110 +581 -0,15 -0,05 114 106 115 99 115 114 A1A2 1 1
IMERO ISENGARD 119 110 +831 -0,24 -0,16 113 106 101 108 104 100 A2A2
MONTUR P*S MANOLO Pp 119 115 +667 -0,03 -0,04 95 108 99 91 119 104 A2A2 1 1
HOOD HUTERA 118 113 +428 +0,11 -0,03 124 97 122 107 106 104 A2A2
EMERALD EMMERICH 117 104 +236 -0,07 -0,02 97 119 92 101 116 117 A2A2 1
MAGIER MANIGO 109 101 +174 -0,11 -0,04 100 112 104 106 119 135 A1A2

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme