Fleckvieh - geprüft

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
WOIWODE WOBBLER 131 112 +831 -0,23 -0,11 96 128 105 101 124 116 A1A1 1
ELSANDO ETOSCHA 130 110 +870 -0,37 -0,10 115 123 103 104 106 117 A1A2 1 1
MINOR MINT 130 112 +322 0,00 +0,12 96 127 95 98 118 113 A2A2 1 1
HUGOMINT HUGOBOSS 127 112 +730 -0,07 -0,15 102 122 95 93 109 116 A1A1
ELEVATION ETOSCHA 126 111 +972 -0,36 -0,13 101 123 109 109 108 114 A1A2
MANAUS MIAMI 126 120 +835 +0,07 -0,12 108 106 103 114 119 103 A1A2
MANOLO Pp* MANIGO 126 109 +775 -0,33 -0,08 112 117 116 111 134 112 A2A2
1 1
VARWEST VARTA 126 123 +1057 -0,13 -0,03 112 102 97 107 102 105 A1A2
HOOD HUTERA 123 116 +589 +0,08 -0,05 120 102 122 107 108 106 A2A2 1
IMERO ISENGARD 123 112 +943 -0,25 -0,16 113 108 100 107 105 103 A2A2
MAYBACH PP* MAHANGO Pp* 123 109 +624 -0,04 -0,20 121 110 102 113 102 109 A1A2
MONTUR P*S MANOLO Pp 122 116 +487 +0,11 0,00 100 110 99 95 115 109 A2A2 1 1
VERMEER REUMUT 122 123 +748 +0,02 +0,07 95 102 105 84 100 116 F5C A1A2
ELSTAR ETOSCHA 121 113 +700 -0,16 -0,05 113 106 114 98 116 118 A1A2 1 1
ENERGIE EVERLAST 121 121 +904 +0,03 -0,10 100 103 97 106 111 104 A2A2 1
HENNESSY HENDORF 121 106 +120 -0,04 +0,13 115 111 98 100 106 114 A1A1 1 1
VIADUKT VILLEROY 121 114 +660 -0,10 -0,02 106 106 97 101 111 108 A1A2 1
VERGOLDER REUMUT 120 111 +385 +0,05 0,00 113 106 100 105 112 105 A1A1
HERMELIN HERZSCHLAG 119 122 +747 +0,15 -0,05 108 94 103 104 104 123 A1A1 1
MYSTERIUM Pp* MANOLO Pp 119 105 +428 -0,14 -0,08 113 113 108 114 123 112 A2A2 1 1
WERTHEIM WERTVOLL 117 114 +811 -0,10 -0,14 91 110 110 109 99 113 A2A2 1
WOB WOBBLER 117 107 +405 -0,15 -0,01 111 109 95 117 100 110 A2A2 1
WILKINS WATTKING 116 106 +517 -0,15 -0,11 118 102 103 97 98 108 A1A2
1
MAGIER MANIGO 113 103 +270 -0,13 -0,04 98 116 105 107 118 137 A1A2

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme