Fleckvieh - geprüft

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
MINOR MINT 132 114 +392 +0,02 +0,10 97 127 95 98 118 114 A2A2 1 1
ELSANDO ETOSCHA 131 109 +868 -0,36 -0,11 114 125 104 104 105 119 A1A2 1 1
WOIWODE WOBBLER 130 111 +658 -0,17 -0,06 100 129 107 102 123 120 A1A1 1
MANOLO Pp* MANIGO 127 109 +793 -0,32 -0,09 113 116 117 111 133 112 A2A2
1 1
ELSTAR ETOSCHA 125 115 +818 -0,15 -0,07 114 107 114 101 116 120 A1A2 1 1
HOOD HUTERA 125 115 +586 +0,07 -0,05 122 103 124 106 108 106 A2A2 1
MAYBACH PP* MAHANGO P 124 107 +594 -0,10 -0,17 121 113 103 113 98 110 A1A2
VIADUKT VILLEROY 122 116 +773 -0,11 -0,04 109 105 98 102 109 106 A1A2 1
VERGOLDER REUMUT 121 112 +405 +0,05 0,00 114 106 100 105 112 105 A1A1
HERZTON HERZSCHLAG 118 122 +1085 -0,05 -0,16 94 100 103 95 93 110 A1A1 1
WERTHEIM WERTVOLL 117 114 +815 -0,10 -0,15 91 110 111 108 98 112 A2A2 1
WOB WOBBLER 117 107 +443 -0,16 -0,02 110 109 95 116 100 109 A2A2
MAGIER MANIGO 116 103 +306 -0,13 -0,05 99 116 106 106 116 137 A1A2

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme