Fleckvieh - geprüft

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
WOIWODE WOBBLER 136 115 +831 -0,16 -0,09 100 128 105 99 121 115 A1A1 1
MINOR MINT 132 112 +299 0,00 +0,12 100 128 95 98 118 113 A2A2 1 1
ELSANDO ETOSCHA 131 108 +731 -0,32 -0,08 118 124 104 102 106 117 A1A2 1 1
HUGOMINT HUGOBOSS 130 112 +676 -0,03 -0,14 107 122 97 95 109 115 A1A1
VARWEST VARTA 128 124 +1057 -0,13 -0,02 114 102 95 103 102 106 A1A2
ELEVATION ETOSCHA 127 109 +829 -0,32 -0,11 106 124 109 109 108 113 A1A2
MANOLO Pp* MANIGO 125 108 +729 -0,32 -0,08 113 116 116 111 132 111 A2A2
1 1
MANAUS MIAMI 124 119 +847 +0,07 -0,16 112 103 101 120 118 98 A1A2
HOOD HUTERA 123 115 +534 +0,09 -0,04 122 101 122 106 107 106 A2A2 1
IMERO ISENGARD 123 113 +923 -0,23 -0,16 114 108 100 108 104 102 A2A2
MAYBACH PP* MAHANGO Pp* 123 108 +602 -0,02 -0,21 121 109 102 115 101 110 A1A2
HENNESSY HENDORF 122 107 +134 -0,04 +0,14 117 112 99 99 108 113 A1A1 1
VERMEER REUMUT 122 122 +700 +0,02 +0,07 98 102 105 84 100 115 F5C A1A2
ELSTAR ETOSCHA 120 112 +633 -0,14 -0,04 114 105 115 98 117 116 A1A2 1 1
ENERGIE EVERLAST 120 120 +811 +0,05 -0,08 104 101 97 106 112 105 A2A2 1
HERMELIN HERZSCHLAG 120 121 +754 +0,10 -0,04 110 94 102 104 103 122 A1A1
VERGOLDER REUMUT 120 111 +367 +0,06 0,00 115 105 99 104 111 104 A1A1
VIADUKT VILLEROY 120 113 +543 -0,09 +0,01 110 105 95 101 111 108 A1A2
MONTUR P*S MANOLO Pp 119 117 +692 +0,05 -0,07 94 107 98 92 116 106 A2A2 1 1
WOB WOBBLER 116 105 +326 -0,13 0,00 112 109 95 116 99 110 A2A2 1
WERTHEIM WERTVOLL 113 112 +697 -0,08 -0,14 90 107 110 108 99 112 A2A2 1
MAGIER MANIGO 112 102 +237 -0,11 -0,04 99 114 105 106 117 136 A1A2

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme