Fleckvieh - genomisch

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
HOPFEN HASHTAG 145 123 +1057 -0,13 -0,05 124 127 106 104 111 118 A1A2 1 1
WIN AGAIN WONDERBOY 145 136 +1625 -0,23 -0,05 113 112 98 96 106 111 A2A2
HAIX HASHTAG 144 126 +734 +0,20 0,00 124 121 90 99 102 113 A2A2 1
MARMARIS METER Pp* 143 127 +1154 -0,05 -0,07 117 121 102 95 105 118 A1A2
ZELDA ZEIGER 143 127 +912 +0,03 +0,04 114 125 103 101 102 116 A1A2
1
HASEBE Pp* HAMLET Pp* 142 128 +1391 -0,14 -0,15 126 116 109 105 103 105 A1A2 1
WELTFORUM WINTERTRAUM 141 125 +1390 -0,26 -0,13 107 125 101 97 113 118 A2A2 1
ZARINO Pp* ZEIGER 141 117 +625 0,00 -0,01 119 133 104 103 106 108 A1A2 1
MEXX P*S MERCURY Pp* 140 125 +980 -0,01 -0,03 126 112 103 95 104 116 A1A2 1
MOSER P*S METER Pp* 140 127 +1227 -0,19 -0,02 106 125 97 95 112 117 A1A2 1 1
SPUTNIK SPARTACUS 140 123 +774 +0,02 +0,03 116 123 102 104 103 129 A2A2
1
WINTERTAG WINTERTRAUM 140 124 +774 +0,01 +0,06 105 126 107 101 115 116 A1A2 1
ISCHGL Pp* IQ P*S 139 123 +1084 -0,19 -0,04 114 120 115 107 112 120 A2A2 1
SKYLINE SPARTACUS 139 120 +945 -0,10 -0,09 109 126 109 92 111 124 A2A2 1 1
WINTERTRAUM WOIWODE 139 118 +894 -0,16 -0,06 107 132 100 90 126 124 A1A2 1 1
ZOLLIKON ZEIGER 139 128 +1004 +0,07 -0,04 115 119 115 99 104 111 A1A2 1
VENIDO Pp* VIRGINIA 135 124 +892 -0,01 0,00 111 117 103 109 108 111 A2A2
1 1
MARTIAL Pp* MERCEDES Pp* 134 125 +906 +0,04 -0,03 111 113 112 99 106 120 A2A2
EDGAR P*S EVIDENT Pp 133 121 +789 -0,04 0,00 113 118 104 111 107 108 A2A2
MERIOL P*S MERCEDES Pp* 133 121 +784 -0,04 +0,04 104 120 92 88 114 120 A2A2
MILFORD P*S MERCEDES Pp* 132 124 +1168 -0,16 -0,07 107 112 101 97 110 119 A2A2
1
WELTCUP PP* WAALKES Pp* 131 128 +1229 -0,11 -0,06 106 107 97 100 106 108 A2A2
WESTHAM PP* WEGA Pp* 131 115 +690 -0,07 -0,06 123 116 115 111 103 114 A2A2 1
ICON PP* IQ P*S 130 123 +1042 -0,10 -0,08 106 114 103 108 110 114 A1A2 1
MORGAN PP* MARTINUS P*S 130 122 +737 +0,08 -0,01 110 113 94 109 102 115 A1A2 1 1
INVICTO PP* INGMAR PP* 129 118 +529 +0,10 +0,02 125 106 106 105 117 108 A2A2
WINGERT PP* WAKONGO Pp* 127 116 +562 -0,05 +0,06 103 117 96 97 109 113 A1A1
1 1
MAKANI PP* MERCEDES Pp* 126 123 +714 +0,13 0,00 92 116 97 96 107 122 A2A2
1 1
HEARTLAND PP* HEARTBEAT P*S 124 116 +578 +0,02 0,00 121 103 104 99 103 120 A2A2
1 1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS vorraussichtlich geeignet für automatische Melksysteme