Fleckvieh - genomisch

Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FW FIT R B Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
WIN AGAIN WONDERBOY 149 138 +1753 -0,26 -0,06 114 114 97 96 105 112 A2A2
1
HOPFEN HASHTAG 146 123 +1082 -0,15 -0,06 124 129 105 103 112 119 A1A2 1 1
ZELDA ZEIGER 145 130 +1040 +0,01 +0,02 116 124 103 100 102 116 A1A2
1
MARMARIS METER Pp* 143 127 +1114 -0,04 -0,06 115 122 102 95 105 117 A1A2
SPUTNIK SPARTACUS 142 123 +812 0,00 +0,03 117 125 104 105 105 128 A2A2 1
ZARINO Pp* ZEIGER 142 121 +771 0,00 -0,01 118 131 104 102 104 107 A1A2 1
MEXX P*S MERCURY Pp* 141 127 +1026 0,00 -0,03 127 113 104 97 103 118 A1A2 1
WEGA Pp* WEISSENSEE 141 120 +1037 -0,18 -0,09 118 126 107 102 98 107 A2A2 1
WINTERTRAUM WOIWODE 141 118 +975 -0,21 -0,08 106 134 100 91 126 123 A1A2 1 1
MOSER P*S METER Pp* 140 129 +1282 -0,18 -0,03 105 124 98 95 111 117 A1A2 1 1
SKYLINE SPARTACUS 140 121 +1014 -0,11 -0,09 110 124 109 93 112 123 A2A2 1 1
ZEKI ZEIGER 140 124 +911 -0,02 -0,01 121 116 101 89 105 118 A1A2
ZOLLIKON ZEIGER 140 130 +1112 +0,05 -0,04 116 118 115 100 105 112 A1A2 1
DELUXE DEFACTO 139 130 +969 +0,11 +0,03 117 109 114 101 107 113 A1A1 1
WURLI WEIDWERK 139 126 +1142 -0,14 -0,04 106 122 108 97 112 116 A1A1 1
HABANERO HERZKLOPFEN 138 132 +1424 -0,16 -0,05 110 110 99 100 105 109 A1A2 1
ENZO ERASMUS 137 123 +1081 -0,15 -0,05 106 125 109 94 108 129 A1A2
MARTIAL Pp* MERCEDES Pp* 137 127 +979 +0,02 0,00 112 116 112 99 104 118 A2A2
1
VENIDO Pp* VIRGINIA 136 125 +938 -0,01 -0,01 110 117 102 109 107 111 A2A2 1 1
MERTEN MERCEDES Pp* 135 119 +590 -0,07 +0,13 94 134 109 108 116 136 A2A2
MILFORD P*S MERCEDES Pp* 135 127 +1244 -0,17 -0,04 108 112 100 97 108 115 A2A2
1
MYANMAR MYDARLING 135 130 +1431 -0,13 -0,14 105 111 112 94 105 103 A2A2 1
MERENGE Pp* MERCEDES Pp* 134 123 +767 -0,02 +0,08 106 118 105 99 105 116 A1A2 1
MERIOL P*S MERCEDES Pp* 134 123 +794 -0,04 +0,06 105 120 92 89 112 117 A2A2
MYSTIC Pp* MERCEDES Pp* 134 120 +710 -0,01 +0,01 106 124 116 103 113 125 A2A2
1
VERDUZZO P*S VICI Pp* 133 121 +945 -0,09 -0,06 101 120 112 111 116 111 A1A2 1
WELTCUP PP* WAALKES Pp* 133 132 +1398 -0,14 -0,06 105 107 96 100 106 110 A2A2
EDELPILZ P*S EDELSTEIN 131 120 +694 -0,06 +0,07 110 117 108 102 114 110 A1A1 1
MAKANI PP* MERCEDES Pp* 130 125 +768 +0,13 +0,02 93 118 97 95 106 119 A2A2
1 1
WINGERT PP* WAKONGO Pp* 128 119 +708 -0,09 +0,05 102 116 96 98 107 115 A1A1
1 1
HEARTLAND PP* HEARTBEAT P*S 125 116 +559 +0,01 +0,02 122 103 103 98 101 117 A2A2 1 1
MAVERICK PP* MERCEDES Pp* 125 124 +665 +0,10 +0,09 100 107 100 107 102 106 A2A2 1
MERCADO PP* MAI P*S 124 117 +1100 -0,28 -0,14 120 102 117 110 110 118 A1A2
1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS vorraussichtlich geeignet für automatische Melksysteme