Sortierung

Weitere Bullen finden Sie im Bereich der WARTEBULLEN!
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
VALOR VASSLI 134 126 +1210 -0,06 -0,13 104 114 119 110 110 109 A2A2
VISOR P*S VIPER Pp 134 116 +205 +0,34 +0,09 117 118 111 114 109 119 A1A1
1
AMORIE AMOR 132 118 +807 +0,02 -0,12 111 113 102 100 113 119 A2A2 1
VASMOR VASSLI 131 118 +545 +0,18 -0,03 114 105 101 97 100 111 A2A2 1
VIP VINTAGE 131 121 +1085 -0,16 -0,10 104 101 91 103 102 109 A2A2
DAMAST DARIO 126 115 +1059 -0,31 -0,15 110 108 105 103 94 110 A2A2 1
AMOR ANIBAL 125 118 +1068 -0,22 -0,14 104 105 101 91 105 110 A2A2 1
JUCATOR JUKEBOX 123 113 +235 +0,17 +0,09 107 106 83 74 108 125 A2A2 1
VIORI VIVID 123 115 +657 -0,15 +0,02 104 116 117 112 102 114 A2A2
VIPRO Pp* VIPER Pp 123 117 +135 +0,42 +0,12 102 113 99 96 122 117 A1A2 1
VALERIAN VASSLI 120 113 +850 -0,15 -0,16 105 114 109 114 113 111 A2A2 1 1
VINTAGE VINCENT 118 118 +703 -0,02 -0,01 94 103 99 110 104 104 A2A2 1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme