Sortierung

Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
VISOR P*S VIPER Pp 143 123 +555 +0,24 +0,06 120 118 107 108 110 121 A1A1
1
VIP VINTAGE 130 121 +1109 -0,17 -0,12 104 102 91 104 102 110 A2A2 1
AMOR ANIBAL 128 119 +1092 -0,23 -0,13 106 105 101 91 105 110 A2A2 1
DAVINCI DARIO 128 112 +483 -0,11 +0,05 116 113 100 105 110 123 A1A2 1
VIPRO Pp* VIPER Pp 128 119 +302 +0,34 +0,09 107 112 97 96 120 118 A1A2 1
JUCATOR JUKEBOX 124 115 +303 +0,17 +0,09 105 108 86 76 109 127 A2A2 1
VIORI VIVID 123 115 +704 -0,18 +0,01 105 117 117 112 102 115 A2A2
VINTAGE VINCENT 120 119 +758 -0,03 -0,01 95 105 100 112 106 104 A2A2
1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme

Cookie Einstellungen