Braunvieh - genomisch

Sortierung

Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
Name Vater GZW MW Mkg F% E% FIT EXT R BE Fu E gen.B. BK gesext KVp+ AMS
AUSTRIA AMORIE 141 129 +1443 -0,28 -0,09 110 107 106 98 104 108 A2A2
AMARIO AMORIE 139 125 +1051 -0,10 -0,05 114 102 102 98 104 103 A2A2
AMUN AMORIE 138 130 +1209 -0,07 -0,04 104 108 99 98 110 118 A2A2 1
DAIM Pp* DAVID Pp* 137 123 +886 -0,04 -0,02 116 108 103 105 109 108 A2A2
1
BLOOMLORD BLOOMING 136 123 +1280 -0,30 -0,11 113 122 117 117 114 121 A2A2 1
VORSTAND VORSPRUNG 136 125 +1024 -0,06 -0,05 112 106 107 95 103 110 A2A2
AMORIE AMOR 135 122 +979 -0,08 -0,08 112 111 104 100 108 115 A2A2
ATLANTIS ARISTO 134 121 +1186 -0,31 -0,09 115 109 105 105 105 108 A2A2 1
DON PP* DAVID Pp* 133 116 +761 -0,12 -0,04 120 107 105 112 103 107 A2A2
HAMPTON HOCHDORF 133 118 +658 0,00 -0,01 118 105 103 106 103 107 A2A2 1
PIANO PIERO 133 123 +1066 -0,11 -0,09 110 114 114 105 104 115 A2A2
1
VORTEIL VORSPRUNG 133 123 +971 -0,09 -0,03 108 111 115 110 109 104 A2A2
1
DEJAVU DANE 132 125 +772 +0,04 +0,08 104 118 120 108 107 113 A2A2
1
VALLEY VALID 132 127 +1053 -0,03 -0,05 103 109 113 105 101 104 A2A2
VENTURA VORAUS 131 122 +888 -0,11 +0,01 108 110 108 106 109 108 A2A2
1
VIERA P*S VISOR P*S 131 116 +336 +0,11 +0,12 117 107 106 103 100 107 A1A2
VASSIDO VASSLI 130 124 +772 +0,07 +0,03 103 119 118 113 103 118 A2A2
1
SEALAND P*S SEASIDEBLOOM 127 121 +1284 -0,39 -0,11 105 110 115 111 100 109 A2A2 1
CARACAS CASANOVA 126 116 +745 -0,12 -0,04 113 115 114 106 109 118 A2A2
SAGAN P*S SALOMON 124 118 +740 -0,07 -0,01 103 120 109 107 108 126 A2A2
1

Gen.B. genetische Besonderheiten, BK Beta-Kasein, KVp+ leichtkalbig nachkommensprüft (mind. Sicherheit 85%), AMS geeignet für automatische Melksysteme

Cookie Einstellungen